• Landsdækkende service
  • +26 års erfaring
  • Totalleverandør til bilbranchen

ESG-rapportering kan godt være lidt af en mundfuld for mange virksomheder, men hos Byens Bilpleje har man grebet det an med optimering for øje. For der er mange gevinster at hente, fortæller selskabets driftsdirektør.

Byens Bilpleje er blandt de største bilplejekæder i Danmark og behandler mere end 200.000 biler om året. Kæden beskæftiger over 400 medarbejdere fordelt på 15 lokationer rundt i Danmark. Dertil kommer en håndfuld afdelinger i Sverige.

Det er med andre ord en stor og forholdsvis kompleks virksomhed at aflægge det såkaldte ESG-regnskab for, hvor man skal redegøre for en samling af målbare indikatorer inden for miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige områder.

Faktisk findes der over 1.000 datapunkter, man skal kunne redegøre for, men det har selskabet taget med oprejst pande, som medejer og driftdirektør Kim Mølgaard fortæller til Motor-magasinet.

På den måde kan de her måske lidt kedelige data omsættes til handlinger og i sidste ende bedre indtjening. For selvom det kræver ressourcer, så er det også en oplagt anledning til at få givet sin virksomhed et serviceeftersyn, siger Kim Mølgaard

– Vi bruger ESG-arbejdet til at få kigget på, om vi har nogle dårlige vaner så at sige. Man kunne godt se på ESG-opgaven som en byrde, men jeg synes også, der ligger nogle gode ting i det, som er vigtige at have styr på. Det handler både om at tænke sig om, og også om at reagere, hvis der er noget der afviger.

Kan optimere driften

Kort sagt, siger Kim Mølgaard, så kan ESG-rapporteringen være en anledning til at stramme virksomheden op.

– Hvis man griber det rigtigt an, så kan man virkelig bruge det her arbejde til at optimere sin drift og ændre adfærd. På den måde kan de her måske lidt kedelige data omsættes til handlinger og i sidste ende bedre indtjening. Det handler i virkeligheden om klog adfærd.

For os er ESG ikke bare noget vi tjekker en gang om året i forbindelse med regnskabet, men noget vi arbejder med løbende. Kim Mølgaard, driftsdirektør, Byens Bilpleje

Helt konkret fortæller han, at Byens Bilpleje som led i deres ESG-rapportering fik øje for, at de kunne blive langt mere systematiske og effektive i deres overvågning af energiforbruget. 

Og netop den post er ikke helt uvæsentlig for en virksomhed, der blandt andet bruger en del gas til male- og lakeringsarbejde.

– Vi har malerkabiner, hvor gas er en stor del, men vi har fået enormt godt styr på både gas, vand og elforbrug, og nu ligger de tal direkte i vores it-system, så vi kan følge det på daglig basis. 

– Det gør fx at vi hurtigt kan reagere, hvis der pludselig en dag er en stor afvigelse. Han man fx glemt at slukke en kompressor eller lign. Så for os er ESG ikke bare noget vi tjekker en gang om året i forbindelse med regnskabet, men noget vi arbejder med løbende.

Så er man godt på vej

Kim Mølgaard fortæller, at han i samarbejde med selskabets CFO, Karsten Brøchner, har stået for ESG-rapporteringen med hjælp fra det værktøj, som AutoBranchen Danmark har stillet til rådighed. Og det værktøj har altså gjort rapporteringen en hel del mere overskuelig, som han siger.

– Det er jo over 1.000 spørgsmål, som man skal svare på i vores tilfælde, men værktøjet koger det ned til væsentlig færre. Hvis man har styr på sin forretning, så er man godt på vej, og jeg vil mene at langt de fleste virksomheder skal have styr på det her.

Har bevågenhed

Kim Mølgaard fortæller, at Byens Bilpleje ikke decideret har oplevet at kunder har afkrævet dem en ESG-rapport, men han mærker tydeligt, at det begynder at gå i den retning.

– Jeg tror, at mange stadig øver sig på, hvilke krav man skal stille til sig selv og sine leverandører.

Især de store forsikringsselskaber, som Byens Bilpleje laver arbejde for via forhandlere og skadesværksteder, er begyndt at gøre sig de tanker, siger han.

– Forsikringsselskaberne berører vi jo både direkte og indirekte via forhandlerkunder, og her har ESG klart en bevågenhed. Men de er ikke ude og gøre noget endnu.

– Men omvendt, så er det måske også, fordi vi i forvejen er kendte for at forsøge at reparere og gøre tingene med en grøn profil, fordi vi gerne vil genbruge og reparere i stedet for at udskifte. Så vi tænker i en grøn retning, og det tror jeg da klart er en fordel på alle måder.