• Landsdækkende service
  • +26 års erfaring
  • Totalleverandør til bilbranchen

Ansvarlig og bæredygtig virksomhedsdrift


Vi arbejder ansvarligt

Byens Bilpleje arbejder aktivt med miljø, mennesker og ansvarlig virksomhedsdrift – bedre kendt som ESG.

Environment

Det handler om, hvordan Byens Bilpleje belaster miljø og klima. Her har vi fokus på vores energiforbrug, vandforbrug, forurening, CO2-udledning og affald.

Social

Det sociale område handler for Byens Bilpleje om både ansatte, kunder og samfundet. Det måler vi på, hvor stor udskiftning der er i medarbejderstaben, ligestilling og chefernes lønninger. Vi ser også på kundetilfredsheden, og på hvordan vi kan bidrage i lokalsamfundet.

Governance

God governance handler om, hvordan Byens Bilpleje håndterer ledelsesmæssige forhold såsom ledelsesstil, interessekonflikter i bestyrelsen, etik og anti-korruption.

Nøgleområder i Byens Bilplejes ESG-arbejde

Det er essentielt for Byens Bilpleje, at alle vore medarbejdere kender til vores ESG-arbejde og de værdier, der ligger i det. Dermed kan vi sikre, at alle handler ansvarligt og i tråd med Byens Bilplejes måde at agere på.

Beskatning

Vi overholder skattelovgivningen og reglerne i ethvert land, hvori vi er aktive.

Anti-korruption og bestikkelse

Vi har ingen tolerance over for korrupte aktiviteter. Som følge deraf vil vi aldrig tilbyde, eller acceptere bestikkelse, belønninger eller fordele – hverken direkte eller indirekte.

Hvidvaskning af penge

Vi hverken accepterer, støtter eller fremmer hvidvaskning af penge.

Fair konkurrence

Vi støtter fri og fair konkurrence, som er etisk og lovlig.

Politisk engagement

Vi bevarer neutralitet med hensyn til politiske partier og kandidater.

Overholdelse af loven

Vi overholder alle love og bestemmelser, der gælder for virksomheden.

Menneskerettigheder

Vi støtter og respekterer FN’s menneskerettighedserklæring og den internationale arbejdsorganisation ILO’s grundlæggende konventioner og sikrer os, at Byens Bilpleje.com ikke medvirker til overtrædelse af menneskerettighederne.

Diskrimination

Vi anerkender forskellighed som styrke. Diskrimination imod eller mobning af en hvilken som helst medarbejder som følge af race, etnisk baggrund, køn, handicap, seksuel orientering, religion, politisk anskuelse, barsel, social oprindelse eller lignende forhold er forbudt.

Fysisk, psykisk, seksuel eller verbal chikane eller ulovlige trusler imod eller mellem kolleger eller forretningspartnere tolereres ikke.

Børnearbejde

Brug af børnearbejde tolereres ikke. Mindstealderen for ansættelse skal være i overensstemmelse med ILO-konventionen eller den alder, der fremgår af lokal lovgivning, hvis denne er højere.

Arbejdstid, løn og godtgørelse

Vi overholder alle gældende love, aftaler og branchestandarder om arbejdstid, løn og godtgørelse.

Engagement i fællesskabet

Vi er et ansvarligt medlem af de samfund, som vi driver virksomhed i, igennem målrettede partnerskaber på lokalt og nationalt plan.

Miljømæssige principper

Vi er forpligtet til at fremme og opretholde miljømæssig ansvarlighed til gavn for vores kunder, medarbejdere og de samfund, som vi arbejder i.

Udover at være førende i vores marked vil vi gå forrest i kampen om at passe på miljøet, sikre gode sociale forhold, og udleve god selskabsledelse”.

Direktionen i Byens Bilpleje.com