• Landsdækkende service
  • +26 års erfaring
  • Totalleverandør til bilbranchen

Byens Bilpleje.com A/S sikrer fremtidig finansiering

En udfordrende markedssituation i bilbranchen, hvor særligt autolakeringsdivisionen er presset af stigende energiudgifter, materialepriser samt mangel på kvalificeret arbejdskraft, har ført til en periode, hvor selskabet har haft underskud på driften.

Byens Bilpleje.com har i tæt og positivt samarbejde med sin bankforbindelse sikret den fremtidige finansiering af selskabets drift, som i en periode har været ramt af underskud og en høj gældsbyrde.

– Der er ingen tvivl om, at problemerne i bilbranchen har presset vores forretning, men det betyder også, at der bliver ryddet meget op i underleverandører til autobranchen, som giver os en konkurrencefordel på sigt, siger Dennis Odgaard, adm. direktør for Byens Bilpleje.com.

Underskuddet på driften kombineret med en tung gældsstruktur har medført et behov for at finde en sund balance mellem drift og kapitalstruktur.

Udfordringerne i bilbranchen begyndte med coronakrisen og siden har krigen i Ukraine yderligere accelereret de svære betingelser i markedet. Blandt andet på grund af leveringsvanskeligheder af nye biler, komponenter og reservedele.

Kapitalfonden Procuritas solgte i juli 2022, majoriteten af selskabet tilbage de tidligere ejere. I den forbindelse bidrog Procuritas positivt til muligheden for at finde en langsigtet finansieringsløsning for selskabet. En sådan løsning er nu på plads.

Ledelsen og ejerne tror på fremtiden

Måden hvorpå vi handler bil, ændrer sig markant i fremtiden. Leje, leasing, mobilitet og delebilskoncepter overtager en stor del af markedet, fremfor salg til private. Markedsudviklingen betyder, at der opstår meget store flådeejere, og netop dette segment har altid været et af Byens Bilplejes vigtigste kundesegmenter.

– Vi er sikre på, at markedsudviklingen nu og i fremtiden passer rigtig godt til vores koncept i Byens Bilpleje. Derfor er vi også villige til at investere markant i konceptet, siger Dennis Odgaard.  

Plan for sikre over 400 arbejdspladser

Det har fra start været meget vigtigt for ledelsen og ejerne at finde en langsigtet løsning, der sikrer de mere end 400 dygtige og engagerede medarbejderes arbejdsplads.

– Vi er glade for, at vi i samarbejde med koncernens bankforbindelse har fundet en løsning, hvor vi sikrer finansieringen og selskabets drift på både kort og lang sigt. Planen baner vejen for, at Byens Bilpleje.com kan føres sundt videre – dog med visse uundgåelige tab for koncernens aktionærer, långivere og få andre interessenter, siger Dennis Odgaard.

Byens Bilpleje.com rekonstruerer enkelte selskaber i koncernen, som har opereret i særligt vanskelige områder og segmenter.  Aftalen med koncernens bankforbindelse baner vejeren for gennemførelse af rekonstruktionerne, som indgår i en overordnet plan, der skal sikre, at hele koncernen kan  fortsætte som en sund virksomhed. Driften i de berørte selskaber forsætter, og det er forventningen, at hverken kunder eller medarbejdere kommer til at mærke noget til rekonstruktionen.

– Vi er naturligvis kede af de omkostninger en rekonstruktion i visse af koncernens selskaber har for de berørte parter, men det er det bedste alternativ i forhold til at skabe en sund forretning for fremtiden, understreger direktør Morten Kollerup Nielsen.

Rekonstruktionsprocessen af de enkelte selskaber påbegyndes 30. november i samarbejde med Advokatfirmaet Poul Schmith. 

Om Byens Bilpleje.com Group

  • Danmarks største bilplejekæde med speciale i kosmetisk klargøring, billakering, undervognsbehandling og smart-repair løsninger.
  • 55 afdelinger i Danmark
  • 8 afdelinger i Sverige
  • Over 400 medarbejdere
  • Forventet omsætning i 2022 – 280 mio.

 Pressekontakt: Group CEO hos Byens Bilpleje, Dennis Odgaard, tlf.: 20123174

www.byensbilpleje.com