• Landsdækkende service
  • +25 års erfaring
  • Totalleverandør til bilbranchen

Byens Bilpleje.com A/S vender stort underskud til overskud og øger egenkapitalen

Efter et år med en del turbulens, er det via en succesfuld rekonstruktion, lykkedes Byens Bilpleje.com at skabe et solidt økonomisk fundament for fremtiden.

Da kapitalfonden Procuritas i juli 2022 solgte majoriteten af Byens Bilpleje.com tilbage til de tidligere ejere, var det begyndelsen på en samlet plan, der indebar en rekonstruktion for seks af koncernens datterselskaber, dette skulle sikre et stærkt økonomisk fundament for den fremtidige udvikling.

Planen, der blev til i samarbejde med selskabets rådgivere, er nu blevet gennemført succesfuldt, og de seks datterselskaber er trådt ud af rekonstruktionen per 17. marts 2023. Alle afdelinger og selskaber i koncernen forsætter dermed driften med vækst og udvikling for øje.

Koncernens samlede økonomi og soliditet er øget markant og egenkapitalen udgør ca. 88 mio. kr. i regnskabet for 2022. Rekonstruktionen, der nu er tilendebragt, var den sidste del af den samlede plan med at genetablere et fornuftigt økonomisk fodfæste for Byens Bilpleje.com.

En samlet holdpræstation
Igennem hele forløbet har koncernens bankforbindelse været en stærk medspiller i kombination med, at Dennis Odgaard og Morten K Nielsen har indskudt et betydelig beløb i Byens Bilpleje.com.

– “Der er desværre nogle kreditorer, der har måttet lide et tab. Det er vi meget kede af, men til gengæld kan vi tilbyde dem et stærkt samarbejde fremadrettet. En kæmpe holdpræstation har været afgørende for at planen er lykkedes. Derfor vil jeg gerne sende en stor tak for til vores dygtige og loyale medarbejdere”, siger Dennis Odgaard, Group CEO for Byens Bilpleje.com og medejer Morten K. Nielsen supplerer:

– “Vi er meget glade for, at rekonstruktionen har været en succes. Det betyder, at vi nu igen lynhurtigt kan tilpasse os kundernes behov, eller gribe en mulighed der opstår i markedet. Vi kan ganske enkelt udnytte den fulde finansielle styrke som ejerne bag har til at udvikle Byens Bilpleje.com igen.”

Stærk branche profil indtræder som ny bestyrelsesformand
Jens Bjerrisgaard, der det seneste år har hjulpet Byens Bilpleje.com på konsulentbasis, er netop udnævnt som ny bestyrelsesformand.

– “Byens Bilpleje.com er en spædende virksomhed med rigtig mange muligheder. Udviklingen i bilindustrien, hvor der i høj grad skiftes fra at fra eje til leje, er en oplagt mulighed for at forsætte og udbygge koncernens stærke position i både Danmark og i udlandet”, siger Jens Bjerrisgaard.

Jens Bjerrisgaard kommer med en solid brancheerfaring, senest som Group CEO i Danmarks største bilkoncern Semler A/S.

Vi er meget glade for, at Jens Bjerrisgaard har takket ja til rollen som bestyrelsesformand. Jens har været en stor del af succesen med at få Byens Bilpleje.com på ret kurs igen, og vi glæder os meget til det forsatte samarbejde, siger Dennis Odgaard.

Ledende medarbejdere investerer yderligere
På trods af en udfordrende markedssituation, har COO Kim Mølgaard og CFO Karsten Brøchner i forbindelse med konsolideringen valgt at investere yderligere i Byens Bilpleje.com.

– “Byens Bilpleje har nu fået et meget stærkt udgangspunkt for fremtiden, jeg er overbevist om, at koncernen går en positiv og spændende fremtid i møde. Vi vil fortsætte vores ambition om at kunne tilbyde kunderne den bedste kvalitet og service via passionerede medarbejdere og en stærk fakta- og datadrevet platform”, siger Kim Mølgaard.

Kunden og medarbejderne er 100% i fokus i den strategi, der er tegnet for Byens Bilpleje.com i de kommende år. Yderligere konsolidering og vækst både i Danmark og i udlandet er i forsat fokus.

Om Byens Bilpleje.com A/S

Pressekontakt: Group CEO hos Byens Bilpleje, Dennis Odgaard, tlf.: 20123174 www.byensbilpleje.com

Byens Bilpleje sikrer fremtidig financiering

Byens Bilpleje.com A/S sikrer fremtidig finansiering

En udfordrende markedssituation i bilbranchen, hvor særligt autolakeringsdivisionen er presset af stigende energiudgifter, materialepriser samt mangel på kvalificeret arbejdskraft, har ført til en periode, hvor selskabet har haft underskud på driften.

Byens Bilpleje.com har i tæt og positivt samarbejde med sin bankforbindelse sikret den fremtidige finansiering af selskabets drift, som i en periode har været ramt af underskud og en høj gældsbyrde.

– Der er ingen tvivl om, at problemerne i bilbranchen har presset vores forretning, men det betyder også, at der bliver ryddet meget op i underleverandører til autobranchen, som giver os en konkurrencefordel på sigt, siger Dennis Odgaard, adm. direktør for Byens Bilpleje.com.

Underskuddet på driften kombineret med en tung gældsstruktur har medført et behov for at finde en sund balance mellem drift og kapitalstruktur.

Udfordringerne i bilbranchen begyndte med coronakrisen og siden har krigen i Ukraine yderligere accelereret de svære betingelser i markedet. Blandt andet på grund af leveringsvanskeligheder af nye biler, komponenter og reservedele.

Kapitalfonden Procuritas solgte i juli 2022, majoriteten af selskabet tilbage de tidligere ejere. I den forbindelse bidrog Procuritas positivt til muligheden for at finde en langsigtet finansieringsløsning for selskabet. En sådan løsning er nu på plads.

Ledelsen og ejerne tror på fremtiden

Måden hvorpå vi handler bil, ændrer sig markant i fremtiden. Leje, leasing, mobilitet og delebilskoncepter overtager en stor del af markedet, fremfor salg til private. Markedsudviklingen betyder, at der opstår meget store flådeejere, og netop dette segment har altid været et af Byens Bilplejes vigtigste kundesegmenter.

– Vi er sikre på, at markedsudviklingen nu og i fremtiden passer rigtig godt til vores koncept i Byens Bilpleje. Derfor er vi også villige til at investere markant i konceptet, siger Dennis Odgaard.  

Plan for sikre over 400 arbejdspladser

Det har fra start været meget vigtigt for ledelsen og ejerne at finde en langsigtet løsning, der sikrer de mere end 400 dygtige og engagerede medarbejderes arbejdsplads.

– Vi er glade for, at vi i samarbejde med koncernens bankforbindelse har fundet en løsning, hvor vi sikrer finansieringen og selskabets drift på både kort og lang sigt. Planen baner vejen for, at Byens Bilpleje.com kan føres sundt videre – dog med visse uundgåelige tab for koncernens aktionærer, långivere og få andre interessenter, siger Dennis Odgaard.

Byens Bilpleje.com rekonstruerer enkelte selskaber i koncernen, som har opereret i særligt vanskelige områder og segmenter.  Aftalen med koncernens bankforbindelse baner vejeren for gennemførelse af rekonstruktionerne, som indgår i en overordnet plan, der skal sikre, at hele koncernen kan  fortsætte som en sund virksomhed. Driften i de berørte selskaber forsætter, og det er forventningen, at hverken kunder eller medarbejdere kommer til at mærke noget til rekonstruktionen.

– Vi er naturligvis kede af de omkostninger en rekonstruktion i visse af koncernens selskaber har for de berørte parter, men det er det bedste alternativ i forhold til at skabe en sund forretning for fremtiden, understreger direktør Morten Kollerup Nielsen.

Rekonstruktionsprocessen af de enkelte selskaber påbegyndes 30. november i samarbejde med Advokatfirmaet Poul Schmith. 

Om Byens Bilpleje.com Group

 Pressekontakt: Group CEO hos Byens Bilpleje, Dennis Odgaard, tlf.: 20123174

www.byensbilpleje.com

Kapitalfonden Procuritas sælger majoriteten af Byens Bilpleje.com

Kapitalfonden Procuritas sælger majoriteten af Byens Bilpleje.com

Byens Bilpleje.com skifter hænder fra kapitalfonden Procuritas til de tidligere ejere, som hele tiden har været aktive i ledelsen.

På grund af den aktuelle uro og uforudsigelighed i bilbranchen har den svenske kapitalfond Procuritas indgået en salgsaftale med de tidligere ejere af Byens Bilpleje.com, som nu overtager majoriteten af selskabet igen.

Køberne er Dennis Odgaard og Morten Kollerup Nielsen, som siden salget til Procuritas i 2018, har været væsentlige aktionærer og stået bag driften af Byens Bilpleje.com. Kapitalfonden sælger hele deres andel til de tidligere hovedaktionærer.

– Vi har været meget glade for samarbejdet omkring Byens Bilpleje.com, men den uforudsigelige markedssituation i bilbranchen rokker ved tidshorisonten i investeringen. Og det er årsagen til, at vi gerne vil fokusere på andre investeringer i vores portefølje, siger Mattias Feiff, der er ansvarlig Partner i Procuritas.

På trods af et svært marked, fortsætter strategien er uændret

“På grund af de ekstraordinære omstændigheder med covid 19 og den ukrainske krig, har det været nødvendigt at konsolidere forretningen, og vi har lukket flere afdelinger for at tilpasse os de nuværende markedsforhold. Strategien for Byens Bilpleje.com forbliver uændret, vores mål er dog at udvide konceptet til at blive markedsleder i Norden, primært gennem organisk vækst og levering af førsteklasses service til vores eksisterende og fremtidige nye kunder”, siger Dennis Odgaard, CEO i Byens Bilpleje.com. og fortsætte

– Vi har været meget glade for samarbejdet med Procuritas. Partnerskabet har været godt og Procuritas har været en meget kompetent og professionel partner i vores rejse for at udvide forretningen i løbet af de seneste år.”

Morten Kollerup Nielsen udtaler: “Krisen i bilindustrien påvirker vores forretning. Samtidig oplever vi markant stigende omkostninger til energi og transport. Men vi er også i en særlig situation, som forhåbentlig vil ændre sig. Vi er lykkedes med at tilpasse os den nye situation og fortsætter med at have en sund forretning, og så snart situationen normaliseres, har vi en meget stærk position i markedet til at fortsætte vores vækst.”

Om Byens Bilpleje.com koncernen
Landsdækkende bilplejekæde med speciale kosmetisk klargøring, autolakering, undervognsbehandling samt smart repair løsninger.
55 afdelinger i Danmark.
8 afdelinger i Sverige.
430 medarbejdere i alt.
Forventet omsætning i 2022 – 280 mio. DKK

Pressekontakt: Group CEO hos Byens Bilpleje, Dennis Odgaard, tlf.: 20123174
www.byensbilpleje.com


Private equity fund Procuritas divests Byens Bilpleje.com

The Swedish private equity fund Procuritas has entered into an agreement to sell its holdings in Byens Bilpleje.com, the leading Danish car care chain, to the previous owners who now take over the majority of the company again.

The buyers are Dennis Odgaard and Morten Kollerup Nielsen, who since the sale to Procuritas in 2018, have been significant shareholders and active in the operations of Byens Bilpleje.com.

“We have been very pleased with the collaboration with the management of Byens Bilpleje.com, but the unpredictable market situation in the automotive industry have led to the decision to divest our shares in Byens Bilpleje.com” says Mattias Feiff, Partner at Procuritas.

Despite market conditions the strategy remains unchanged

“Due to the extraordinary circumstances with covid and the Ukrainian war, it has been necessary to consolidate the business, and we have closed several departments in order to adapt to the current market conditions. However, the strategy of Byens Bilpleje.com remains unchanged, our goal is to grow the concept to become the market leader in the Nordic region, primarily through organic growth and providing first class service to our existing and future new customers”, says Dennis Odgaard, CEO at Byens Bilpleje.com. and continues:

“We have also been very pleased with the collaboration with Procuritas. The partnership has been good and Procuritas has proven a very competent and professional partner in our journey to expand the business during the past years.”

Morten Kollerup Nielsen comments: “The crisis in the automotive industry is affecting our business. At the same time, we are experiencing significantly increasing costs for energy and transportation. But we are also in a special situation, which will hopefully change. We have succeeded in adapting to the new situation and continue to have a healthy business, and as soon as the situation normalizes, we have a very strong position in the market to continue our growth.”

About Byens Bilpleje.com Group
• Danish car care chain specializing in cosmetic preparation, car painting, undercarriage treatment and smart repair solutions.
• 55 branches in Denmark.
• 8 branches in Sweden.
• 430 employees in total.
• Expected revenue in 2022 – DKK 280 million.

Press inquirers: CEO at Byens Bilpleje, Dennis Odgaard, Mobile: 20123174
www.byensbilpleje.com

Byens Bilpleje.com indleder opkøbsrække i Sverige

Med overtagelsen af en ledende svensk klargøringsvirksomhed i Stockholm, går Byens Bilpleje.com nu målrettet efter vækst uden for Danmarks grænser.

Danmarks største kæde inden for bilpleje, lakering og rustbeskyttelse indleder nu et udenlandsk væksteventyr med afsæt i Sverige. Byens Bilpleje.com har netop overtaget en klargøringsvirksomhed på seks adresser i Stockholm, som beskæftiger 18 fuldtidsmedarbejdere.

– Opkøbet i Sverige er en milepæl i vores langsigtede mål om at blive markedsleder inden for kosmetisk bilpleje, autolak og Smart Repair løsninger i Europa. I den nærmeste fremtid vil vi fokusere på ekspansion i Sverige, men sideløbende undersøger vi også mulighederne for opstart i andre europæiske lande med hovedvægt på Skandinavien, siger Dennis Odgaard, der er Group CEO for Byens Bilpleje.com.

Da den privatejede nordiske kapitalfond Procuritas i 2018 købte en majoritetsandel af Byens Bilpleje.com, var målet netop at udbygge konceptet både i Danmark og uden for landets grænser, og det er den strategi, som nu er i gang med at blive eksekveret.

– Lige nu er vi i gang med at etablere et svensk management team, som skal være med til at drive og videreudvikle vores svenske forretning, og det kommer til at ske under et nyt, mere internationalt navn, der bliver Concept Carcare, siger Dennis Odgaard.

Fokuserer på de største byer i Sverige

Tendensen i den samlede bilbranche er, at de store bliver større, og at de europæiske bilforhandlere i højere og højere grad fokuserer på kerneforretningen og outsourcer klargøringen af deres biler. Derfor er
reduceret leadtime og hurtigere lageromsætning også blevet et større og mere vigtigt parameter, som udviklingen er i dag.

– Vi er den naturlige strategiske servicepartner for bilforhandlerne inden for klargøring, hvor struktur, logistik og hurtig levering er nogle af nøgleparametrene. Derfor er det også væsentligt, at vi er til stede i de store byer, hvor de ledende bilforhandlerne typisk også er. Så i Sverige vil vi forholdsvist hurtigt se på muligheden for at etablere os i de 20 største byer, siger Dennis Odgaard og fortsætter:

– Sideløbende med ekspansionen i Sverige, ser vi også på mulighederne i Tyskland, Norge og Finland med et mere langsigtet mål om at blive europæisk markedsleder inden for kosmetisk bilpleje, autolak og Smart Repair løsninger. Indtil videre glæder vi os til at komme i gang i vores svenske naboland, hvor jeg tror, at vi kan gøre nogle gode første erfaringer med at drive vores succesfulde bilplejekoncept i udlandet.

Om Byens Bilpleje.com koncernen


Pressekontakt: Group CEO hos Byens Bilpleje, Dennis Odgaard, tlf.: 20123174
www.byensbilpleje.com

Byens Bilpleje.com udvider i region Nordjylland med et nyt centralt autolakeringsværksted

I begyndelsen af maj skal et helt nyt centralt autolakeringsværksted på 500 kvadratmeter stå klart i Nørre Sundby, som skal sikre effektive leverancer og høj kvalitet til Byens Bilplejes nordjyske kunder på autolakering.

”Indtil videre har vi benyttet os af dygtige underleverandører på lakeringsområdet, men det kræver en hel del logistisk planlægning. Og det har til tider været en flaskehals under spidsbelastninger i forhold til at sikre hurtige leveringstider til vores kunder. Derfor har vi besluttet at bygge vores eget topmoderne autolakeringsværksted, som bliver omdrejningspunktet for vores 10 klargøringsværksteder i Nordjylland”, siger Henrik Rasmussen, partner hos Byens Bilpleje.com.

Det nye autolakeringsværksted kommer til at ligge på Sundsholmen lige ved siden af Limfjordstunnelen på Nørre Sundby siden. Autolakeringen får god plads og kan sagtens håndtere alle opgaver op til de helt store kassevogne. Bygningen er i gang med at få installeret det mest moderne malerudstyr, som kan klare flere farver på én gang, og værkstedet bliver i det hele taget bygget optimalt til opgaverne.

”Sidste år kom der ca. 10.000 biler igennem vores afdelinger i Nordjylland, så derfor bliver vi nødt til at have stor kapacitet og eksempelvis være i stand til at male flere biler ved siden af hinanden. Derfor glæder vi os rigtig meget til at blive klar, så vi kan blive endnu mere effektive overfor vores kunder, som i høj grad er bilforhandlerne her i Nordjylland. Kvaliteten og leveringssikkerheden er i højsædet hos os. Vi bliver aldrig bedre end vores sidste anmeldelse”, understreger Henrik Rasmussen.

Søger et lakteam lige nu
Byens Bilpleje.com søger aktuelt to dygtige medarbejdere til det nye autolakeringsværksted, som gerne må være klar til at gå i gang allerede nu.

”Vi kommer til at få drøn på lige fra begyndelsen, så vi har behov for dygtige og effektive medarbejdere. Til gengæld kan vi love, at de ikke kommer til at kede sig, og de får de helt optimale rammer at starte op i. Så alle interesserede kan blot kontakte mig”, siger Henrik Rasmussen.

Byens Bilpleje.com koncernen vokser fortsat
I øjeblikket er Byens Bilpleje.com Danmarks største klargørings- og rustbeskyttelseskæde samt landets andenstørste lakeringsvirksomhed.

”Det er strategisk vigtigt for Byens Bilpleje, at vi kan styre vores kvalitet og leveringstider, så vi kan leve 100% op til vores kunders forventninger. Vi oplever en stor stigning på efterspørgslen på lakering. Derfor kommer vi også til at få flere autolakeringsværksteder i de områder, hvor det giver god mening i fremtiden”, siger Kim Mølgaard, der er COO hos Byens Bilpleje.com

Om Byens Bilpleje.com koncernen
• 85 afdelinger fordelt over hele landet
• Danmarks største klargørings- og rustbeskyttelseskæde samt landets andenstørste lakeringsvirksomhed
• 180.000 biler klargøres om året
• Omsætter for +300 mio. DKK årligt

For yderligere information kontakt COO for Byens Bilpleje.com, Kim Mølgaard på tlf.: 61793626

Potentielle og kvalificerede medarbejdere er meget velkomne til at kontakte Henrik Rasmussen på tlf.: 23118986

Byens Bilpleje.com overtager Hansen Autolak i Fredericia

Endnu en autolakerer kommer under vingerne på Byens Bilpleje.com koncernen, som netop har købt Hansen Autolak i Fredericia for at servicere kunderne bedst muligt landet over.

Byens Bilpleje.com, med hovedsæde i Fredericia, fortsætter med strategiske opkøb landet over. Koncernen har netop overtaget Hansen Autolak i Fredericia, som indtil nu har fungeret som underleverandør til Byens Bilpleje.com. Samtidig fortsætter den tidligere ejer, Kenneth Hansen, som partner og daglig leder.

”Kenneth er super dygtig. Han er kendt for at kunne klare enhver lakopgave, og han har et fantastisk ry i Fredericia. Han begyndte faktisk hos Byens Bilpleje.com inden han startede om selvstændig, og han har fungeret som underleverandør for os i de sidste 10 år. Han har altid udført et dygtigt stykke håndværk, og derfor har vi aldrig været i tvivl om, at vi gerne vil have ham med på holdet igen,” siger Morten Kollerup Nielsen, koncerndirektør for Byens Bilpleje.com.

Byens Bilpleje.com er sammen med Kenneth Hansen i fuld gang en udbygning af de eksisterende lokaler, og til sommer bliver forretningen på Vognmagervej dobbelt så stor, når der kommer 700 kvm. mere til. I de nye lokaler bliver der plads til, at der kan males op til 5 biler ad gangen, så kapaciteten kan tilpasses langt bedre til bilbranchens efterspørgsel i området.

Jeg havde svært ved at vokse alene  

Hos den tidligere ejer af Hansen Autolak, Kenneth Hansen, er tilbuddet fra Byens Bilpleje.com blevet taget godt imod.

”Jeg er rigtig godt tilfreds med løsningen, hvor jeg fortsætter som partner i Byens Bilpleje.com og daglig leder som hidtil. Det er rigtig gode mennesker, som har overtaget ejerskabet. Deres set-up er af en helt anden kaliber end det, jeg selv kan klare. Ikke mindst på salgssiden. Jeg havde simpelthen svært ved at nå det hele. Nu kan jeg koncentrere mig fuldt ud om det, jeg er bedst til. Og det er at lave en rigtig god kvalitet til kunderne, siger Kenneth Hansen.

De eksisterende medarbejdere hos Hansen Autolak fortsætter også hos Byens Bilpleje.com, og det er planen, at der med udvidelsen også kommer flere til i løbet af året.

”Vi har store forventninger til samarbejdet, og vi ser frem til, at vi bliver endnu bedre til at servicere kunderne på Fredericia-egnen, hvor vi i forvejen står stærkt i forhold til konkurrenterne, siger Morten Kollerup Nielsen.

Om Byens Bilpleje.com koncernen

For yderligere information kontakt koncerndirektør for Byens Bilpleje.com, Morten Kollerup Nielsen på tlf.:  21773072

Sønderborg Pava Center bliver til Byens Bilpleje

Sønderborg Pava Center bliver til Byens Bilpleje

Den landsdækkende Byens Bilpleje koncern har netop overtaget Sønderborg Pava Center, som fusioneres med den eksisterende Byens Bilpleje afdeling i Sønderborg, og opgaverne deles op mellem de to afdelinger, så de får en klar profil.

Sønderborg Pava Center, som ligger ved Bilka på Grundtvigs Allé, bliver nu til Byens Bilpleje. Det ændrer dog ikke på, at kunderne stadig kan få den høje kvalitet og service, som afdelingen er kendt for, da alle medarbejdere og nuværende leder, Finn Møller, fortsætter under det nye ejerskab.

”Byens Bilpleje har længe gerne ville udvide kapaciteten på lakering, bilpleje og undervognbehandling i Sønderborg. Sønderborg Pava Center ligger strategisk godt for os, og nu har vi to afdelinger i byen. Vi er rigtig glade for, at den tidligere ejer Finn Møller, har sagt ja til at sælge og ikke mindst til at fortsætte som leder for undervognsaktiviteterne. Han er den helt rigtige mand. Igennem årene har han gjort det utroligt godt og har opbygget et rigtig godt kvalitetsomdømme, som vi kan stå inde for, siger driftsansvarlig for Byens Bilpleje. com, Kim Mølgaard.

Den nuværende Byens Bilpleje afdeling Ellegårdsvej fortsætter med lakering og klargøring af biler, mens al undervognsbehandling flyttes til det tidligere Pava Center på Grundtvigs Allé. Dermed bliver fokuseres opgaverne i begge afdelinger og der bliver skruet markant op for kapaciteten begge steder.

Det var ikke en nem beslutning

På trods af, at indehaveren af Sønderborg Pava Center, Finn Møller, lige skulle vende skråen inden han accepterede at sælge sit livsværk, er han meget tilfreds med udviklingen.

”Jeg synes, det var en svær beslutning af sælge til konkurrenten, men faktisk er jeg utrolig glad for det i dag. For det første er kemien imellem os rigtig god, og så er fordelen ved Byens Bilpleje, at det er en utrolig veldreven og professionel virksomhed, der kommer med rigtig mange bilforhandlerkunder. For det andet fortsætter både mine gode folk og jeg uændret under det nye ejerskab, og det eneste som reelt er anderledes er, at vi kommer til at behandle bilerne med Suvo, som er mere slidstærkt end Pava, siger den ny leder af Byens Bilpleje undervognsafdelingen i Sønderborg, Finn Møller.

Med opkøbet af Sønderborg Pava Center, har Byens Bilpleje nu 85 afdelinger over hele landet.

”Vi kigger hele tiden på muligheder for at udbygge vores forretning med strategiske opkøb af veldrevne forretninger i Danmark. Vores mål er konstant at udbygge vores position i hele landet til fordel for vores kunder. Derfor er der også flere opkøb undervejs, siger driftsansvarlig for Byens Bilpleje.com , Kim Mølgaard.

Om Byens Bilpleje Koncernen

Byens Bilpleje koncernen udbygger positionen på Sjælland med nye opkøb

Sigtekornet er fortsat stillet skarpt på vækst hos landets største bilplejekæde, som nu kan tilføje yderligere to autolak-værksteder på Sjælland til Byens Bilpleje koncernen.

Byens Bilpleje har netop overtaget Frederiksborg Autolakeri i Hillerød samt et autolak-værksted i Gentofte, som har stået tomt i en periode. Det sker for at kunne servicere kunderne i bilbranchen endnu bedre.

– Begge værksteder ligger geografisk optimalt i forhold til at kunne levere hurtigt og effektivt i de nærområder, hvor vores kunder efterspørger det, siger partner i Byens Bilpleje Sjælland, Michael Nilsson.

Den tidligere ejer af Frederiksborg Autolakeri, Torben Riis, fortsætter som afdelingsleder for medarbejderne i Hillerød, og i Gentofte skal værkstedet etableres med nyt udstyr og mandskab hurtigst muligt.

– Vi er glade for, at medarbejderne i Hillerød har taget godt imod nyheden og har takket ja til at fortsætte i Byens Bilpleje regi. Og med hensyn til det nye værksted i Gentofte, regner jeg med, at vi kan nå op på fuldt tryk inden årsskiftet, siger Michael Nilsson.

Kunderne bliver større

Byens Bilpleje oplever, at kunderne stiller højere og højere krav til nem logistik og omsætningshastighed, og det er noget, som koncernen tager alvorligt.

– Der foregår en del konsolidering i bilbranchen. Det betyder, at både bilforhandlerne og værkstedskæderne har flere og flere biler igennem. Derfor har de brug for en professionel klargørings- og autolakpartner, som er en medspiller og i høj grad kan understøtte deres vækst, siger Michael Nilsson.

Med opkøbet af de to nye værksteder i Hillerød og Gentofte, er antallet af Byens Bilpleje afdelinger på Sjælland nu oppe på 33 afdelinger.

– Vi fortsætter med at udbygge strategisk og offensivt i Danmark, så vi kan servicere bilbranchen bedst muligt. Derfor kommer vi også til at foretage flere opkøb i nærmeste fremtid. Ikke mindst her på Sjælland, der er et vækstområde for Byens Bilpleje, og som vi derfor har store forventninger til, siger Michael Nilsson.

Om Byens Bilpleje Koncernen

Byens Bilpleje fortsætter med opkøb i bilplejebranchen

TopAutoLak i Vamdrup, der er en familiedrevet virksomhed gennem 42 år, bliver fra juli måned en del af Byens Bilpleje koncernen, som fortsat har kursen mod vækst.

Byens Bilpleje har netop indgået en købsaftale med TopAutoLak, der nu bliver en del af Byens Bilpleje koncernen fra 1. juli.

– Vi er meget glade for aftalen om at overtage TopAutoLak, som er en veldreven og sund forretning med mange tilfredse kunder, siger Dennis Odgaard, der er administrerende direktør i Byens Bilpleje og fortsætter:

– Vi kan give de eksisterende kunder adgang til et landsdækkende totalkoncept inden for klargøring, lakering og undervognsbehandling. Det passer fint med, at der er en del konsolidering inden for bilbranchen, hvor bilforhandlerne dækker større og større geografiske områder.

Væsentligt at medarbejderne og ejeren blev
En væsentlig del af aftalen er, at både ejer og medarbejdere hos TopAutoLak forsætter i Vamdrup afdelingen.

– Vi har fulgt TopAutoLak på afstand et stykke tid, og vi er imponeret af, hvor veldrevet forretningen er, og derfor glæder vi os meget til at fortsætte samarbejdet med både medarbejderne og Leon Clausen, der har ejet forretningen indtil nu, siger Dennis Odgaard.

Det er meningen, at Leon Clausen samtidig med tilknytningen til Vamdrup afdelingen også skal have opgaver på koncernplan hos Byens Bilpleje.

– Der er ingen tvivl om, at vi kan bruge Leons gode energi og kompetencer på lakområdet på tværs af Byens Bilpleje kæden, så der vil han få en særlig rolle i koncernen, siger Dennis Odgaard.

Også for Leon Clausen har det været væsentligt, at det ikke bare var et salg, men at aftalen både skulle være en fordel for kunderne samtidig med, at den også kunne være en personlig trappestige på karrierevejen.

– Kunderne får en meget stabil og professionel partner i Byens Bilpleje koncernen.
Byens Bilpleje koncernen sætter, ligesom Top Autolak altid har gjort det, kundens behov øverst på agendaen. Det er en meget stærk og dygtig kæde, som kan hjælpe kunderne i takt med, at de vokser sig større og større. Og så får jeg personligt nogle koncernudfordringer, som vil være med til at videreudvikle mine faglige kompetencer, og det er jeg glad for, siger Leon Clausen og fortsætter:

– Jeg håber, at vores kunder tager godt imod Byens Bilpleje konceptet. Mine medarbejdere og jeg er fortsat de samme, og der bliver naturligvis ikke ændret på de gode personlige relationer til kunderne.

Om TopAutoLak
TopAutoLak i Vamdrup blev etableret i 1977 af Anna og Arne Clausen og får hurtigt en god og stabil kundebase, som vokser sig større og større med årene.

I 2005 begynder forretningen et generationsskifte, hvor sønnen Leon Clausen tager mere og mere over. Forældrene har dog været en del af forretningen med en mindre ejerandel indtil nu.

Om Byens Bilpleje Koncernen

  • 81 afdelinger fordelt over hele landet
  • Danmarks største klargøring og rustbeskytteles virksomhed samt landets anden største lakeringsvirksomhed
  • Laver 170.000 biler årligt
  • Omsætter for 330 mio. DKK årligt