• Landsdækkende service
  • +26 års erfaring
  • Totalleverandør til bilbranchen

Kapitalfonden Procuritas sælger majoriteten af Byens Bilpleje.com

Byens Bilpleje.com skifter hænder fra kapitalfonden Procuritas til de tidligere ejere, som hele tiden har været aktive i ledelsen.

På grund af den aktuelle uro og uforudsigelighed i bilbranchen har den svenske kapitalfond Procuritas indgået en salgsaftale med de tidligere ejere af Byens Bilpleje.com, som nu overtager majoriteten af selskabet igen.

Køberne er Dennis Odgaard og Morten Kollerup Nielsen, som siden salget til Procuritas i 2018, har været væsentlige aktionærer og stået bag driften af Byens Bilpleje.com. Kapitalfonden sælger hele deres andel til de tidligere hovedaktionærer.

– Vi har været meget glade for samarbejdet omkring Byens Bilpleje.com, men den uforudsigelige markedssituation i bilbranchen rokker ved tidshorisonten i investeringen. Og det er årsagen til, at vi gerne vil fokusere på andre investeringer i vores portefølje, siger Mattias Feiff, der er ansvarlig Partner i Procuritas.

På trods af et svært marked, fortsætter strategien er uændret

“På grund af de ekstraordinære omstændigheder med covid 19 og den ukrainske krig, har det været nødvendigt at konsolidere forretningen, og vi har lukket flere afdelinger for at tilpasse os de nuværende markedsforhold. Strategien for Byens Bilpleje.com forbliver uændret, vores mål er dog at udvide konceptet til at blive markedsleder i Norden, primært gennem organisk vækst og levering af førsteklasses service til vores eksisterende og fremtidige nye kunder”, siger Dennis Odgaard, CEO i Byens Bilpleje.com. og fortsætte

– Vi har været meget glade for samarbejdet med Procuritas. Partnerskabet har været godt og Procuritas har været en meget kompetent og professionel partner i vores rejse for at udvide forretningen i løbet af de seneste år.”

Morten Kollerup Nielsen udtaler: “Krisen i bilindustrien påvirker vores forretning. Samtidig oplever vi markant stigende omkostninger til energi og transport. Men vi er også i en særlig situation, som forhåbentlig vil ændre sig. Vi er lykkedes med at tilpasse os den nye situation og fortsætter med at have en sund forretning, og så snart situationen normaliseres, har vi en meget stærk position i markedet til at fortsætte vores vækst.”

Om Byens Bilpleje.com koncernen
Landsdækkende bilplejekæde med speciale kosmetisk klargøring, autolakering, undervognsbehandling samt smart repair løsninger.
55 afdelinger i Danmark.
8 afdelinger i Sverige.
430 medarbejdere i alt.
Forventet omsætning i 2022 – 280 mio. DKK

Pressekontakt: Group CEO hos Byens Bilpleje, Dennis Odgaard, tlf.: 20123174
www.byensbilpleje.com


Private equity fund Procuritas divests Byens Bilpleje.com

The Swedish private equity fund Procuritas has entered into an agreement to sell its holdings in Byens Bilpleje.com, the leading Danish car care chain, to the previous owners who now take over the majority of the company again.

The buyers are Dennis Odgaard and Morten Kollerup Nielsen, who since the sale to Procuritas in 2018, have been significant shareholders and active in the operations of Byens Bilpleje.com.

“We have been very pleased with the collaboration with the management of Byens Bilpleje.com, but the unpredictable market situation in the automotive industry have led to the decision to divest our shares in Byens Bilpleje.com” says Mattias Feiff, Partner at Procuritas.

Despite market conditions the strategy remains unchanged

“Due to the extraordinary circumstances with covid and the Ukrainian war, it has been necessary to consolidate the business, and we have closed several departments in order to adapt to the current market conditions. However, the strategy of Byens Bilpleje.com remains unchanged, our goal is to grow the concept to become the market leader in the Nordic region, primarily through organic growth and providing first class service to our existing and future new customers”, says Dennis Odgaard, CEO at Byens Bilpleje.com. and continues:

“We have also been very pleased with the collaboration with Procuritas. The partnership has been good and Procuritas has proven a very competent and professional partner in our journey to expand the business during the past years.”

Morten Kollerup Nielsen comments: “The crisis in the automotive industry is affecting our business. At the same time, we are experiencing significantly increasing costs for energy and transportation. But we are also in a special situation, which will hopefully change. We have succeeded in adapting to the new situation and continue to have a healthy business, and as soon as the situation normalizes, we have a very strong position in the market to continue our growth.”

About Byens Bilpleje.com Group
• Danish car care chain specializing in cosmetic preparation, car painting, undercarriage treatment and smart repair solutions.
• 55 branches in Denmark.
• 8 branches in Sweden.
• 430 employees in total.
• Expected revenue in 2022 – DKK 280 million.

Press inquirers: CEO at Byens Bilpleje, Dennis Odgaard, Mobile: 20123174
www.byensbilpleje.com